4 Seçki

Matt Hanson

Matt A. Hanson, İstanbul'da yaşayan yazar, editör ve gazeteci. Yazıları, Artnet News, Tablet Magazine, Words Without Borders, Al-Monitor, Jewish Review of Books ve daha pek çok başka yayında yer aldı. Şair Lale Müldür ve sanatçı ve yazar Deniz Gül'ün işbirliğiyle Arter, Dirimart, Pera Müzesi ve Yapı Kredi Yayınları için sanatçı kitapları ve program metinlerinin editörlüğünü yaptı. SAHA Derneği'nin sanat yazarlığı üzerine bir dizi için otobiyografik bir makale yazdı.
4 Seçki

Merve Pehlivan

Boğaziçi Üniversitesi mezunu Merve Pehlivan konferans çevirmenliğinin yanı sıra İngilizceye ve Türkçeye kitap çeviriyor.
4 Çeviri

Derya Bayraktaroğlu

Derya Bayraktaroğlu, bağımsız küratör ve yazar. Araştırmaları queer metodoloji, feminizm, sanat endüstrisinin politik ekonomisi, küratöryal aktivizm ve katılımcı sanat arasındaki etkileşimlere odaklanır. buluşma sergisi (2020; Barın Han, İstanbul) ve unspeakable home, enchanting companions (2019; Badischer Kunstverein, Karlsruhe) sergi ve kamusal programının küratörlüğünü üstlendi. koloni sergilerinin eş küratörlüğünü yaptı (2017; İstanbul, 2018; Berlin). Yüksek lisansını Kültürel İncelemeler, lisansını Siyaset Bilimi alanında tamamladı. VKV Çağdaş Sanat Koleksiyonu kapsamında Arter’de küratöryal araştırmacı olarak çalıştı. Galeri Manâ ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Görsel Sanatlar Yönetmenliği ekiplerinde yer aldı, sergi ve yayınlar hazırladı. Atölye çalışmaları yürütüyor, güncel sanat ve politika hakkında yazı yazıyor.
3 Seçki

Aslı Seven

Aslı Seven İstanbul ve Paris arasında yaşayan bağımsız bir küratör ve yazardır. Araştırmalarında ve projelerinde altyapısal şiddet biçimlerinin yapılı çevre aracılığıyla şekil kazanma süreçlerine odaklanır, saha çalışması, eleştirel kurmaca ve kolektif üretim yöntemlerini benimser. 2020’de CNAP bursu ile Paris’te Cité Internationale des Arts’da misafir küratör programına katılmıştır. Fransa’da ENSA Bourges ve EESI Poitiers-Angouleme’den Sanatsal Araştırma doktorası (2019) ve Université Paris 1 – Sorbonne’dan Siyaset Bilimi araştırma yüksek lisans diploması bulunur. 2014’ten bu yana İstanbul’da Arter, Protocinema, Pi Artworks, Galerist ve Bilsart ile, Fransa’da ise CNAC Magasin ve Galerie La Box ile küratöryal işbirlikleri olmuştur. 2016’da Saha derneğinin desteğiyle Manila, Filipinler’de düzenlenen ICI Curatorial Intensive’e katılan Aslı Seven, AICA ve C-E-A (Fransız Küratörler birliği) üyesidir.
2 Seçki

Ayşe Tülay

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanatta Yeterlik mezunudur. Sanatçı ağızdan çıkan sözü bedenin atığı olarak görür. Harfleri, yazıyı, kelimeleri, sesi odağına aldığı çalışmalarında çeşitli imgeleri, nesneleri kullanarak malzemeye ve mekana özgü kolajlar oluşturur. Birimler arasında geçirgen, karmaşık bir ilişki kurar. Söylenen ve söylen(e)meyenle, duyulan ve duyul(a)mayanla, harflerin, kelimelerin artarda dizilişiyle, aradaki boşluklarla, anlaşılan ve anlaşıl(a)mayanla ilgilenir. Aslen Mut’ludur; İstanbul’da yaşamakta ve üretmektedir.

1 Seçki1 Çeviri

Eceworx

2 Çeviri

Hakkı Kaan Arıkan

Hakkı Kaan Arıkan Ankara'da doğdu. ODTÜ endüstri mühendisliğinden sonra Bilkent ve Boğaziçi üniversitelerinde felsefe eğitimi aldı. Halen Boğaziçi üniversitesinde doktora çalışmalarına devam etmekte olan Kaan aynı zamanda çevirmenlik ve editörlük yapmaktadır.
1 Seçki1 Çeviri

Rana Kelleci

Rana Kelleci 1994 İstanbul doğumlu sanatçı ve yazardır. Yüksek lisansını Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar programında tamamladı. 2015’ten bu yana çeşitli sanat yayınlarına bağımsız yazar olarak katkıda bulunuyor. Sanat pratiğinin yanında çeviri ve editoryal çalışmalarını sürdürmektedir.
2 Çeviri

İpek Altun

Bilkent Üniversitesi Psikoloji lisans, Medya ve Görsel Çalışmalar yüksek lisans programı mezunu. Şimdiye kadarki araştırma ve iş deneyimleri, ağırlıklı olarak yaratıcı sektörler ekseninde ilerlemiştir. Bu kapsamda, yaratıcı toplulukların iş yaşamları ve deneyimlerini farklı çerçevelerden aktaran çalışmalara katkı sağlamıştır. Doktora çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri programında sürdürmektedir.
1 Seçki1 Çeviri

Ari P. Büyüktaş

LGBTİ+ hakları aktivisti, transfeminist, çevirmen, araştırmacı ve yazar. Velvele.net editörlerinden ve yazarlarındandır. Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji lisansı ardından Strasbourg Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler programı ile Central European University Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları programında yüksek lisans yaptı. Şu anda Galatasaray Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı’nda güncel sanat ve queer kültür üzerine tez çalışmalarına devam etmektedir. LGBTİ+ hakları alanında çalışan ve feminist çalışmalar yürüten çeşitli sivil toplum kuruluşlarında medya, iletişim ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine projelerde çalıştı ve koordinatör olarak görev aldı. Ayrıca sivil toplum çalışmaları dahilinde cinsel sağlık, cinsel şiddet, cinselliğin psikososyal boyutu, toplumsal cinsiyet odaklı habercilik gibi alanlarda eğitimler; LGBTİ+ hakları, queer feminist yayıncılık, queer teori üzerine atölye ve seminerler gerçekleştirdi. Sel Yayıncılık Queer Düş’ün Serisi kurucularından olan Ari P. Büyüktaş, çevirmen ve editör olarak çeşitli yayınevleri ve kurumlar ile çalışmalarına devam etmektedir.
1 Çeviri

Eda Kurç

1992 yılında İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini ve IB programını İsviçre’de tamamladı. Çalışma hayatına 14. İstanbul Bienali’nde Türkçe ve İngilizce tur rehberliği yaparak başladı. Sonrasında başlıca Antalya Altın Portakal Film Festivali ve !f İstanbul olmak üzere çeşitli film festivallerinde koordinatör rollerinde yer aldı. 2018’den beri çevirmen olarak çalışıyor. Uzmanlık alanları sanat ve altyazı çevirmenliği.
1 Çeviri

Efsun Ecem Üçkardeş

1992 yılında doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü bitirdikten sonra bir dönem yayıncılık yaptı. Şimdilerde ise editörlük ve çevirmenlik ile meşgul olup, edebiyat faaliyetlerini sürdürmektedir.
1 Çeviri

Ezgi Tok

Ezgi Tok lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde aldı. Pratiğinde ilişkiler, sistemler ve standartlar üzerine yoğunlaşır. Çalışmalarında, maddi ve gayrimaddi şeyleri/durumları ölçmek, organize etmek ve tanımlamak için nafile girişimleri içeren jestleri belgelemeye odaklanır. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.
1 Seçki

Gülşah Mursaloğlu

Gülşah Mursaloğlu (1989, İstanbul) Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde lisans eğitimini bitirdikten sonra School of the Art Institute of Chicago’da Güzel Sanatlar alanında yüksek lisansını tamamladı. Çalışmalarında genellikle maddesellikle, maddenin failliğiyle ve hem insanların hem de diğer türlerin zamanla kurduğu ilişkilerle ilgileniyor. Uzun ve kapsamlı bir araştırma sürecinin ardından ortaya çıkan yerleştirmeleri, sergilendiği halleriyle stabil formlarda kalmıyor, sergiye yayılan süreçsel uzamlarıyla dinamik ve değişken sistemlere dönüşüyor.
1 Çeviri

Jorela Karriqi

Jorela Karriqi, İstanbul ve Tiran arasında yaşayan araştırma tabanlı tasarımcı. İstanbul Teknik Üniversitesinin Mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra, Akbank Çağdaş Sanat ve Küratörlük eğitim programını tamamladı. Tasarım pratiği, ölçekler arası deneysel malzeme kullanımı üzerinde kurulu. Şimdiye kadarki araştırmaları, bazı endüstriyel üretim detayları ile postmodern felsefeye içkin bazı kavramlar arasındaki ilişkilendirmeler üzerinde odaklanıyor.
1 Çeviri

Kerem Ozan Bayraktar

Kerem Ozan Bayraktar (d. 1984), Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. Son dönemde SAHA Studio, Berlin Senatosu Misafir Sanatçı Programı ve İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı’na katılan Bayraktar geniş bir temsil nesneleri yelpazesiyle, doğal ve yapay varlıkların başkalaşımlarına, sınırlarına, çöküşlerine ve onları kavrama yöntemlerimize yoğunlaşan çalışmalar gerçekleştirir. Dijital medya ve sanat teorisi üzerine dersler veren Bayraktar, farklı kültür kurumlarında sergi, performans, gösterim ve seminerler gerçekleştirme, basılı ve çevrimiçi yayınlarda metinler yazmaktadır.
1 Seçki

Kevser Güler

Kevser Güler’in araştırmaları sanat yapıtlarının ve sergilerin varlık koşullarını ve olanaklarını düşünmeye odaklanıyor. 2020’de Yapı Kredi Kültür Sanat’ta Sergiler Direktörlüğünü üstlenen Güler, 2014-2019 yılları arasında Arter’in koleksiyonu üzerine araştırma yaptı, 2007-2014 yılları arasında İstanbul Bienali’nde çalıştı. Kevser Güler’in son dönemde küratöryal sorumluluklar üstlendiği sergi ve projelerin bazıları: Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz, Yapı Kredi Kültür Sanat, İstanbul, 2020-2021; Meydan, Deniz Gül, Yapı Kredi Kültür Sanat, İstanbul, 2020; Milat, Lale Müldür, Yapı Kredi Kültür Sanat, İstanbul, 2020; Gökcisimleri Üzerine, Arter, İstanbul, 2020-21; Anadolu Kültür Araştırma ve Üretim Projesi: ԱԱ / FF / GG (Ապագայի Ապագա / The Future of Future / Geleceğin Geleceği), İstanbul, Erivan, Lizbon, 2020.
1 Seçki

Merve Ünsal

Merve Ünsal (1985, Lahey) İstanbul'da yaşayan ve çalışan, görsel sanatlar alanında üreten sanatçı. İşlerinde fotoğraf ve metnin sınırlarını araştırmaktadır; aktarılmayanın aktarılamayacağa dönüştüğü an ve durumların izini sürmektedir. Her zaman imge odaklı olan çalışmalarında fotoğraf, video, sesin yanı sıra mekana özgü yerleştirme mecraları aracılığıyla düşünmektedir. Kahire, Beyrut, Yeni Delhi, Toronto gibi dünyanın farklı yerlerinde çoğu zaman sanatçı-odaklı inisiyatifler aracılığıyla işlerini göstermiş olan Ünsal, Delfina Vakfı (Londra), Praksis (Oslo), Fogo Adası Sanat Vakfı, Art Metropole (Toronto), Delaware Universitesi (Lewes) gibi kurumların desteğiyle sanatçı misafirlik programlarına katılmıştır. 2014-2015 akademik yılında Ashkal Alwan'daki (Beyrut) Homework Space öğrenme programına katılmıştır. Aynı zamanda sanatçı merkezli yayıncılık üzerine düşünmeyi hedefleyen m-est.org'un editörlerindendir.
1 Çeviri

Sinan Refik Akgün

Sinan Refik Akgün, 1984 yılında Ankara'da doğdu. Virginia Üniversitesi Sistem Mühendisliği lisansı ardından, CASS Business School’da yüksek lisansını tamamladı. Son dönemde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde teknoloji felsefesi yüksek lisans tezi üzerine çalışıyor ve bağımsız araştırma ve çeviriler yapıyor. Araştırmaları egzistansiyalizm, fenomenoloji, postfenomenoloji, yapay zeka etiği üzerine yoğunlaşıyor.
1 Çeviri

İpek Şahinler

İpek Şahinler (1990, İstanbul) Texas Austin Üniversitesi’nde karşılaştırmalı edebiyat doktora öğrencisidir. Burada retorik dersleri vermekte ve Türkçe öğretmektedir. Doktoraya başlamadan önce Edinburg Üniversitesi’nde karşılaştırmalı edebiyat yüksek lisansı yapmış, onun öncesinde de Amsterdam Üniversitesi’nde toplumsal cinsiyet çalışmıştır. Aslen Sabancı politik bilimler mezunudur ve mezuniyetinden bu yana romans dillerinde çeviri yapmaya devam etmektedir. Mevcut doktora çalışması 20.yy Orta Doğu ve Latin Amerika edebiyatlarının keşişim noktalarını queer teori perspektifinden inceler. Bunun yanı sıra İstanbul’un farklı kültür-sanat mekanlarında “müphem Türkçe edebiyat” olarak kavramsallaştırdığı edebi alan hakkında dersler vermektedir. Aralık 2020’den beri Berlin Queer Teori Enstitüsü’nde (iQt) araştırma görevlisidir.
1 Çeviri