Deniz Gül

Türkiyeli bir çağdaş sanatçıdır. Kavramsal heykeltıraş ve yazar olarak tanınır. Dilin metin, heykel ve mekân olarak nasıl icra edildiği üzerine düşünür. Yerleştirme ve heykelleri yapı, kompozisyon, form, akıbet üzerine konuşur. Roman benzeri sergileriyle bilinir. Pratiğinin özgünlüğü serimlediği silsilelerde yatar. Süreçler olarak okunabilecek edimi sanatçının zaman ve malzemeyle kurduğu ilişkiye dairdir. Gül’ün işleri, maddesel ve şiirsel olanın, görünen ve görünmeyenin eşiğinde, çoğu zaman ise çalıştığı zanaatkarların işe ve malzemeye dahiliyetleriyle aktüelize olur. İstanbul Bienali (2015) ve Şarja Bienali’nin (2017) yanı sıra Arter, Badischer Kunstverein, The Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Centre De Cultura Contemporania, Palais des Beaux Arts de Lille gibi sanat mekânlarında sergiler yapmıştır. Son romanı Norgunk’tan çıkan Gül’ün kitapları ve sergileri Loyelow (2016), B.İ.M.A.B.K.R. (2013), 5 Kişilik Bufet (2011) isimleriyle anılır. Artnet News, Frieze Magazine, The Financial Times ve Art in America gibi yayınlarda hakkında yazılar yayımlanmıştır. Meydan (2020), Gül’ün 5 Kişilik Bufet ile başladığı, B.İ.M.A.B.K.R. ve Loyelow ile devam ettiği on yıllık çalışmanın son fragmanıdır. Sanatçı, dil, eylem, ses, mekân, yazıya dair araştırmasına Kazı ve Yüzey adlı çalışmasıyla devam etmektedir.