Jorela Karriqi

Jorela Karriqi, İstanbul ve Tiran arasında yaşayan araştırma tabanlı tasarımcı. İstanbul Teknik Üniversitesinin Mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra, Akbank Çağdaş Sanat ve Küratörlük eğitim programını tamamladı. Tasarım pratiği, ölçekler arası deneysel malzeme kullanımı üzerinde kurulu. Şimdiye kadarki araştırmaları, bazı endüstriyel üretim detayları ile postmodern felsefeye içkin bazı kavramlar arasındaki ilişkilendirmeler üzerinde odaklanıyor.