Kerem Ozan Bayraktar

Kerem Ozan Bayraktar (d. 1984), Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. Son dönemde SAHA Studio, Berlin Senatosu Misafir Sanatçı Programı ve İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı’na katılan Bayraktar geniş bir temsil nesneleri yelpazesiyle, doğal ve yapay varlıkların başkalaşımlarına, sınırlarına, çöküşlerine ve onları kavrama yöntemlerimize yoğunlaşan çalışmalar gerçekleştirir. Dijital medya ve sanat teorisi üzerine dersler veren Bayraktar, farklı kültür kurumlarında sergi, performans, gösterim ve seminerler gerçekleştirme, basılı ve çevrimiçi yayınlarda metinler yazmaktadır.