İpek Şahinler

İpek Şahinler (1990, İstanbul) Texas Austin Üniversitesi’nde karşılaştırmalı edebiyat doktora öğrencisidir. Burada retorik dersleri vermekte ve Türkçe öğretmektedir. Doktoraya başlamadan önce Edinburg Üniversitesi’nde karşılaştırmalı edebiyat yüksek lisansı yapmış, onun öncesinde de Amsterdam Üniversitesi’nde toplumsal cinsiyet çalışmıştır. Aslen Sabancı politik bilimler mezunudur ve mezuniyetinden bu yana romans dillerinde çeviri yapmaya devam etmektedir. Mevcut doktora çalışması 20.yy Orta Doğu ve Latin Amerika edebiyatlarının keşişim noktalarını queer teori perspektifinden inceler. Bunun yanı sıra İstanbul’un farklı kültür-sanat mekanlarında “müphem Türkçe edebiyat” olarak kavramsallaştırdığı edebi alan hakkında dersler vermektedir. Aralık 2020’den beri Berlin Queer Teori Enstitüsü’nde (iQt) araştırma görevlisidir.