Merve Ünsal

Merve Ünsal (1985, Lahey) İstanbul'da yaşayan ve çalışan, görsel sanatlar alanında üreten sanatçı. İşlerinde fotoğraf ve metnin sınırlarını araştırmaktadır; aktarılmayanın aktarılamayacağa dönüştüğü an ve durumların izini sürmektedir. Her zaman imge odaklı olan çalışmalarında fotoğraf, video, sesin yanı sıra mekana özgü yerleştirme mecraları aracılığıyla düşünmektedir. Kahire, Beyrut, Yeni Delhi, Toronto gibi dünyanın farklı yerlerinde çoğu zaman sanatçı-odaklı inisiyatifler aracılığıyla işlerini göstermiş olan Ünsal, Delfina Vakfı (Londra), Praksis (Oslo), Fogo Adası Sanat Vakfı, Art Metropole (Toronto), Delaware Universitesi (Lewes) gibi kurumların desteğiyle sanatçı misafirlik programlarına katılmıştır. 2014-2015 akademik yılında Ashkal Alwan'daki (Beyrut) Homework Space öğrenme programına katılmıştır. Aynı zamanda sanatçı merkezli yayıncılık üzerine düşünmeyi hedefleyen m-est.org'un editörlerindendir.