Ayşe Tülay

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanatta Yeterlik mezunudur. Sanatçı ağızdan çıkan sözü bedenin atığı olarak görür. Harfleri, yazıyı, kelimeleri, sesi odağına aldığı çalışmalarında çeşitli imgeleri, nesneleri kullanarak malzemeye ve mekana özgü kolajlar oluşturur. Birimler arasında geçirgen, karmaşık bir ilişki kurar. Söylenen ve söylen(e)meyenle, duyulan ve duyul(a)mayanla, harflerin, kelimelerin artarda dizilişiyle, aradaki boşluklarla, anlaşılan ve anlaşıl(a)mayanla ilgilenir. Aslen Mut’ludur; İstanbul’da yaşamakta ve üretmektedir.