Aslı Seven

Aslı Seven İstanbul ve Paris arasında yaşayan bağımsız bir küratör ve yazardır. Araştırmalarında ve projelerinde altyapısal şiddet biçimlerinin yapılı çevre aracılığıyla şekil kazanma süreçlerine odaklanır, saha çalışması, eleştirel kurmaca ve kolektif üretim yöntemlerini benimser. 2020’de CNAP bursu ile Paris’te Cité Internationale des Arts’da misafir küratör programına katılmıştır. Fransa’da ENSA Bourges ve EESI Poitiers-Angouleme’den Sanatsal Araştırma doktorası (2019) ve Université Paris 1 – Sorbonne’dan Siyaset Bilimi araştırma yüksek lisans diploması bulunur. 2014’ten bu yana İstanbul’da Arter, Protocinema, Pi Artworks, Galerist ve Bilsart ile, Fransa’da ise CNAC Magasin ve Galerie La Box ile küratöryal işbirlikleri olmuştur. 2016’da Saha derneğinin desteğiyle Manila, Filipinler’de düzenlenen ICI Curatorial Intensive’e katılan Aslı Seven, AICA ve C-E-A (Fransız Küratörler birliği) üyesidir.